!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Göteborgs Motorbåtsförening

Hantering av personuppgifter

Så här behandlas dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kan sparas?
- Förnamn och efternamn
- Kontaktuppgifter (t ex e-postadress, telefon)
- Identifierare (t ex medlemsnummer, ip-adress)
- Noteringar (t ex vid felanmälan)

Varför sparas dina personuppgifter?
- För att hemsidans funktioner ska fungera (t ex utskick, bokningar)
- För att möjliggöra och underlätta personuppgiftsansvarigs arbete
  (t ex fakturering)

Vem ser dina personuppgifter?
- Personer med behörighet (t ex styrelse, administratör)
- Underleverantörer (t ex systemdrift, förvaltare)
- SBU, VBF

Hur raderas personuppgifter?
- För att radera, ändra eller begära ut enskilda uppgifter, kontakta
  webbansvarig
- Om individuell inloggning används kan ditt konto raderas, kontakta    webbansvarig
- Om hemsidan avslutas raderas all information automatiskt

När kan uppgifter behandlas utan samtycke?
- Om ingångna avtal finns
- När olika lagar ska följas
- Vid myndighetsutövning

Vem är personuppgiftsansvarig?
Göteborgs Motorbåtsförening, Organisationsnummer: 857201-2238

Reklam

https://
http://tylö.se
https://mooringo.com/se

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion