!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Medlemsskap

 

Information om medlemsansökan

1.

Ansökan görs på särskild blankett nedan.

2.

Två medlemmar skall skriva under.

3.

Dessa två medlemmar blir faddrar.

4.

Medlemskap innebär:

- att man har arbetsplikt två dagar per år, vår eller höst.

- att man betalar medlemsavgift, se avgifter.

5.

Medlemsansökan före den 1 juni innebär att man betalar medlemsavgift för året, och får dra av hamnavgifterna man haft på våren. Styrelsen beslutar om inträde på styrelsemöte senast i juni. Medlemmen gör arbetsdagar på hösten.

Medlemsansökan efter den 1 juni innebär att man blir medlem först året efter och betalar hamnavgift hela sommaren, inget avdrag för hamnavifter nästa år. Beslut om inträde tas på något av höstmötena. Arbetsdagar börjar från det år man blir medlem.

 

För utträde ur föreningen se stadgar

 

Dokument

Inträdesansökan GMBF v2.pdf 2018-05-14