!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse och förtroendevalda

Ordinarie ledamöter

Ordförande:

Jan Hansson

ordforande@gmbf.com

Vice ordförande:

Marianne Hagman

Sekreterare:

Ann-Margreth Karam

sekreterare@gmbf.com

Kassör:

Anna Bergholm

kassor@gmbf.com

Styrelseledamot Barbro Blomqvist

 

 

Suppleanter: Björn Johansson

 

Micael Stenholdt

 

Föreningsrevisorer Ordinarie:

Anders Kinnander

Bengt-Åke Jonsson

Suppleant:

Håkan Olsson

 

Valberedning:

Staffan Larsson

 

 

Kerstin Nilson

Britt-Marie Tjernberg

 Intendent:

Sune Nord

 

Sune Oskarsson 

Arbetsledare:

Håkan Olsson

Jan Kjellsson

 

Håkan Nilsson

Lennart Espenholm           

 Hamnvakter:

Paul Fjellman

Svante Broberg

Lennart Espenholt

Rolf Andersson

Kiosken

 Vebbmaster:                                      Ralph Thåström

 Kioskföreståndare:

Wibeke Prang

Jan Prang

 Festkommité Starfest

Håkan o Ann-Britt Strömblad

Martin o Carina Amnell

 

 Festkommité Midsommarfest

Eva Edlund

Monica Olsson

Midsommardagen

Ungdomskommittén

 

 Festkommité Kräftskiva

Pia Kalin  Lennart Kalin

Camilla o Jan Amdersson m fl.

Agneta o Anders

Kinnander

 Festkommité Slutfesten

 STYRELSEN


 Ungdomskommittén

Carina Hallgren Sammankallande

Jan Hallgren  Stefan Sjöstedt

 

 


Stefan Sjöstedt

Wibeke Prang

Anna o Patrik Fredén

  

Utskriftvänlig version

Reklam

http://svenskasjo.se
http://www.tylo.se/